Tag: Pasir Putih

DE POORTWACHTER VAN PASIR PUTIH

In een van de twee andere projecten waar Kees Ruys aan werkt, brengt de auteur herinneringen tot leven aan zijn veertig jaar durende vriendschap met de Madurees Janam (1951-2018), producent van schelpensieraden en
-snuisterijen in het Oost Javaanse badplaatsje Pasir Putih. Tijdens een laatste reis over de oude Groote Postweg naar zijn meest geliefde plek in Indonesië, waar hij sinds 1979 meer dan twintig keer verbleef, verbindt Ruys zijn persoonlijke herinneringen met de ingrijpende ontwikkelingen die de badplaats in de afgelopen veertig jaar doormaakte.

Op weg naar het graf van zijn kalme, maar ook ontoegankelijke vriend keert één vraag steeds weer terug. Het is een vraag die aan de basis ligt van ieder boek dat Ruys over zijn reizen door het land geschreven heeft: hoe dicht kun je iemand naderen die zich moedwillig aan het zicht onttrekt?